Take a fresh look at your lifestyle.

Bahreini kroonprints nõuab kasvavate pingete taustal pantvangide vabastamist

0

Bahreini kroonprints Salman bin Hamad Al Khalifa mõistis karmilt hukka 7. oktoobri rünnakud ja Iisraeli neile järgnenud kättemaksud. Bahreini kroonprintsi ametliku veebisaidi kohaselt rõhutas prints tungivat vajadust vaenutegevuse katkestamiseks ja rõhutas, et vangide vabastamine on eeltingimus.

ANI raportis väideti, et Salman bin Hamad Al Khalifa loetles oma kõnes 19. Manama dialoogil olulisi nõudeid, mis on vajalikud verevalamise tsükli lõpetamiseks. Selleks, et Gaza inimesed saaksid humanitaarabi, rõhutas ta kriitilist vajadust vabastada süütud ja mittevõitlejad ning rahvusvahelise õiguse täieliku jõustamise tähtsust. Tema sõnul on kahe riigi lahendus, mis austab Palestiina õigusi, ainus viis püsiva rahu tunde saavutamiseks.

Nagu kroonprints märkis, on selles protsessis otsustav roll eelkõige USA-l. Olles vastu sunniviisilisele ümberpaigutamisele ja Gaza taasokupeerimisele, tegi ta selgeks, mida Bahreinilt oodatakse. Ta tõmbas “punased jooned”, öeldes, et Gaza suurus ei tohi kahaneda ja selle elanikud ei saa olla Gaza terrorirünnakute sihtmärgiks, lisati ANI raportis.

Raporti kohaselt rõhutas ta veel kord, kui ülioluline on pärast lahinguid korraldada valimised, et luua tugev ja ühtne Palestiina valitsus. Ta rõhutas, et see juhtkond peab olema pühendunud verevalamise lõpetamisele ja Palestiina riigi loomisele, mis suudaks toimida iseseisvalt ja pakkuda julgeolekut nii Iisraelile kui Palestiinale. Peamiste vaidluste lahendamise vahenditena tõsteti esile diplomaatiat ja rahvusvahelise õiguse austamist.

Liibanonist kaugjuhitava sõjalennuki suunas tulistatud pind-õhk rakett õnnestus Iisraeli kaitsejõudude (IDF) teatel kinni pidada. Põhja-Iisraelis käivitas see pealtkuulamine õhurünnaku sireenid. Iisraeli kaitsevägi selgitas, et Iisraeli maale ülesõitu ei tuvastatud ja et pealtkuulamised olid ainsad, mis põhjustasid hoiatusi.

Enne seda vastas Iisrael sagedastele raketi- ja raketirünnakutele oma põhjapiirkonna vastu hävitajate ja lahinguhelikopterite abil pommitamisega, mis olid suunatud Hizbollah’ asukohtadele Lõuna-Liibanonis. IDF-i rünnakute sihtmärkide hulgas olid terrorirühmituse juhtimiskeskused ja vaatluspostid. Vigastustest teatatud ei olnud, kuigi Liibanonist tulistati Dovi mäe poole rakett. IDF vastas suurtükiväe abil rünnaku päritolu pommitamiseks.

Lisaks leiti IDF andmetel Gaza põhjaosas asuvas algkoolis ja lasteaias relvastust, sealhulgas RPG-d ja miinipildujaid. “Põhja-Gaza lasteaiast ja algkoolist leiti RPG-d, miinipilduja mürske ja muid relvi,” ütles IDF ärevust avaldades. Lasteaedadesse tuleks paigutada mänguasju, mitte surmavaid relvi.”

..

Read original article here

Leave A Reply