Take a fresh look at your lifestyle.

Bombay ülemkohus määrab Rs. 1128-krooniline maksutagastus ettevõttele Vodafone Idea Limited

0

Pildi allikas: PTI Bombay ülemkohtu hoone

Bombay kõrgem kohus otsustas Vodafone Idea Limited’i kasuks, kohustades tulumaksuosakonda tagastama Rs. 1128 krooni maksis telekomihiiu hindamisaasta 2016-2017 eest. Kohus pidas selle aasta augustis vastu võetud hindamismäärust aegunuks ning kritiseeris hindajat “lõtvuse ja letargia pärast”, mis põhjustas riigikassale märkimisväärse kahju. Kohtuotsuses rõhutati ohvitseri hooletust, väites, et see mõjutab riigi majanduslikku stabiilsust.

Vodafone Idea petitsioonis tõsteti esile ülemäärast maksumaksmist, kirjeldades juhtumit kui “üsna elementaarset”. Kohus soovitas põhjalikult uurida hindaja poolt tulumaksuseaduse järgimata jätmist ja kutsus üles võtma vastutavate isikute suhtes rangeid meetmeid ning korralduse koopia saadeti liidu rahandusministeeriumile.

Õiguslik saaga sai alguse sellest, et hindav ametnik andis 2019. aasta detsembris välja korralduse eelnõu, mis ajendas Vodafone Ideat 2020. aasta jaanuaris vaidluste lahendamise paneelile (DRP) vastuväiteid esitama. DRP andis juhised 2021. aasta märtsis. Vodafone Idea väitis, et lõplik korraldus volitatud 30 päeva jooksul, ametnik ei läbinud, mis õigustab tema õigust raha tagasi saada koos intressiga. Ettevõte esitas 2023. aasta juunis Bombay kõrgemasse kohtusse avalduse, mille tulemusena koostas hindaja augustis lõpliku hindamismääruse.

Tulumaksuosakond väitis, et ta ei saanud DRP-i juhiseid näota hindamisrežiimi tõttu. Kohus lükkas selle aga tagasi, kinnitades, et DRP juhised olid kättesaadavad tulumaksu ärirakenduse (ITBA) portaalis. Kohus seadis kahtluse alla hindava ametniku tegevusetuse kahe aasta jooksul ja rõhutas, et 31. augusti 2023 hindamismäärus, mis anti välja kaks aastat pärast DRP juhiste andmist, oli aegunud ja mittejätkusuutlik.

Bombay kõrgema kohtu otsus ei taga mitte ainult Vodafone Idea Limitedile märkimisväärset tagasimakset, vaid tekitab ka muret maksuhaldussüsteemi tõhususe ja läbipaistvuse pärast. Kohtu soovitus üksikasjalikuks uurimiseks ja rangeks tegutsemiseks rõhutab bürokraatliku hooletuse võimalikke tagajärgi riigikassale. Otsus tuletab meelde ametnike olulist rolli seaduse järgimisel ja finantssüsteemide nõuetekohase toimimise tagamisel.

Viimased äriuudisedRead original article here

Leave A Reply