Take a fresh look at your lifestyle.

Indira Gandhi meenutamine: tohutu poliitiline jõud

0

India poliitika ajaloos peetakse Indira Gandhit endiselt võtmeisikuks tänu tema tugevale juhirollile ja riigile seatud revolutsioonilisele teele. India sotsiaal-poliitilist maastikku mõjutas sügavalt tema ametiaeg peaministrina aastatel 1966–1977 ja seejärel uuesti 1980. aastast kuni tema enneaegse surmani 1984. aastal.

Enne tema surma-aastapäeva, 19. novembrit, mälestades Gandhi tohutut jõudu, mõtisklevad inimesed üle maailma tema püsiva pärandi ja kustumatu jälje, mille ta jättis poliitika, juhtimise ja sotsiaalsete muutuste valdkonda.

Indira Gandhi sisenemine poliitikasse tundus vältimatu, kuna ta sündis silmapaistvasse Nehru-Gandhi perekonda. Tema poliitikat määratles tema juhtimisstiil, mis oli kombinatsioon julgusest ja pragmaatilisusest. Gandhi mängis oma ametiajal India rahvusvahelise iseloomu määratlemisel juhtivat rolli ja oli palavalt pühendunud sotsiaalmajanduslikele muutustele.

1975. aasta erakorralise seisukorra väljakuulutamine, mida paljud pidasid autoritaarseks võtteks kontrolli tugevdamiseks, oli tema presidendiaja üks vaidlusi tekitavamaid perioode. Selle aja jooksul rakendati meediatsensuuri, poliitilisi vastaseid vangistati ja kodanikuvabadusi piirati. Oluline on meeles pidada, et kogu selle aja jooksul viidi ellu ka poliitilisi muudatusi ja infrastruktuuri edusamme, millel oli kriitikale vaatamata oluline mõju India arengule.

Marginaliseeritute eest hoolitsemine ja rõhutute ülendamine olid Gandhi poliitilises mõtteviisis kesksel kohal. Ta edendas maainimeste õigusi ja käivitas mitmeid programme vaesuse ja maamuutuste vähendamiseks, mis tugevdaksid põllumajandustööstust.

Majandusliku ebavõrdsuse vähendamiseks ja õiglase kasvu soodustamiseks keskendus ta tugevalt natsionaliseerimisele, eriti pangandussektoris ja muudes olulistes tööstusharudes.

Külma sõja ajal propageeris Indira Gandhi Indiat ka rahvusvahelisel rindel mitteühinemise eestvedajana, toetades selle iseseisvust ja suveräänsust suurriikide üle. India saavutas oma osava diplomaatia ja riigimehelikkuse tõttu rahvusvahelistes suhetes suurema usaldusväärsuse ja saavutas rahvusvahelistel foorumitel tugevama hääle.

Lisaks poliitilisele nutikusele jättis Indira Gandhi püsiva mõju. Tema võime raskustele ja poliitilistele murrangutele vankumatu jõuga vastu seista tegi temast vastupidavuse sümboli. Sikhide separatistidest tingitud pinged viisid tema traagilise tapmiseni 1984. aastal, mis raputas riiki ja muutis pöördumatult India poliitikat.

Tema pärand ja põhimõtted on endiselt tunda India Rahvuskongressis, parteis, mida ta pikka aega juhtis. India poliitika keerulise maailma üle läbirääkimisi pidavad juhid võivad viidata tema isikule ja poliitilistele oskustele.

Indira Gandhit mäletatakse India ajaloos riigi tuleviku kujundamise võtmeisikuna tänu tema vankumatule vaimule, tulevikku vaatavale poliitikale ja jõulisele juhtimisele. Kuigi väljavaated tema valitsemisajal võivad erineda, on tema mõju India poliitilisele maastikule jätkuvalt riigi ajaloo vaieldamatu aspekt.

Read original article here

Leave A Reply