Take a fresh look at your lifestyle.

Kohus mõistis õigeks 4 isikut, keda MCOCA alusel süüdistati 11 aastat tagasi Bhiwandis tummises käitumises

0

Thane’i piirkonna erikohus mõistis õigeks neli isikut, keda süüdistati Maharashtra range organiseeritud kuritegevuse kontrolli seaduse (MCOCA) alusel 2012. aastal ühes kolledžis rumaluses, teatas uudisteagentuur PTI.

MCOCA kohtu erikohtunik Amit M Shete leidis, et prokuratuur ei ole suutnud tõendada süüdistatavate vastu esitatud süüdistusi, kellele tuleb anda kahtlus ja ta tuleb õigeks mõista, teatas PTI.

Süüdistatavad vanuserühmas 33–50 on naaber Palghari linnaosas Thane’is ja Nalla Soparas asuva Ulhasnagari piirkonna elanikud, teatas PTI.

Teine süüdistatav suri kohtuasja menetlemise ajal ja seega kohtuprotsess tema vastu rauges.

Riigi eriprokurör Sanjay More ütles kohtule, et 18. juulil 2012 pani süüdistatav Bhiwandi piirkonnas asuva kolledži kontoris rünnata ja nad kinni siduda, teatas PTI.

Süüdistatav rüüstas kontorit ja rüüstas ka 1 65 000 rubla sularaha, teatas prokuratuur kohtule, teatas PTI.

Süüdistatavate advokaadid Poonit Mahimkar ja Pankaj Kavale vaidlustasid süüasja ning lõid prokuratuuri ja politseisse kuriteo uurimisele augud, teatas PTI.

Kohtunik märkis määruses, et prokuratuur uuris lõpuks Thane’i politseikomissari kui süüdistuse tunnistajat, kes määras karistuse (MCOCA alusel esitatud süüdistuste eest), teatas PTI.

Siinkohal tasub mainida, et paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud sanktsioon on seotud MCOCA kohase süüteo teadvustamisega ja selle uurimisega, teatas kohus, teatas PTI.

Kohtunik viitas Bombay High Courti otsusele, milles öeldakse, et “sanktsiooni ei anta erikohtule süüteo tuvastamiseks, vaid see antakse prokuratuurile, et ta pöörduks asjaomase kohtu poole, et võimaldada tal tutvuda süüteoga. kuritegu ja asuda kohtu alla.”

Seega on paragrahvi 23 lõigete 1 ja 2 pelgalt lugemisel koos ülalmainitud suhtega punktis 23 sätestatud eesmärk ja eesmärk võimaldada uurimismehhanismil kohaldada ja saada sanktsioone, et süüdistada MCOCA alusel. Seejärel võimaldas erikohtul MCOCA alusel tutvuda, teatas kohus PTI-st.

“Seega on mõjutusvahendi määramise eesmärk võimaldada pädeval politseiasutusel määrata karistus konkreetse süüdistatava karistusregistri nägemise peale. Seega on selle tunnistaja ütlused ainult karistuse määramiseks piiratud ning mõjutusvahendite kokkuleppimine ja eeldus et süüdistatavatel on kuritegelik eellugu,” teatas ta, teatas PTI.

Selle tunnistaja ütlused piirduvad süüdistatava kuritegelike eellugude ja karistuse määramise ulatusega, teatas ta.

Selle tunnistaja ütlused näitavad, et süüdistatavatel on kriminaalne eellugu. Prokuratuur esitas protokolli ka varasemad süüdistatavatele esitatud süüdistuslehed, teatas kohus, teatas PTI.

Nimetatud materjali põhjal võib väita, et süüdistatavad on kriminaalse taustaga ning seetõttu tuginetakse MCOCA sätetele õigustatult ja nõuetekohaselt, teatas PTI.

“Kuid ülaltoodud põhjustel võib väita, et süüdistuse tunnistajad ei suutnud tõendada süütegu, mis on algselt India karistusseadustiku järgi karistatav, ja seega võib väita, et ka MCOCA alusel esitatud süüdistus ebaõnnestus,” ütles kohus. ütles, teatas PTI.

Prokuratuur tugines informaatori ja teiste tunnistajate tõenditele. Siiski on asjakohane märkida, et eri memorandumi cum konfiskeerimise panchnama alusel küsitletud tunnistajad on sama kolledži töötajad, kus rööv aset leidis.

See tekitab kahtlust ka nende tunnistajate kaudu kogutud tõendite suhtes. Ainus pealtnägija ei ole piisav, et väita, et süüdistuse tunnistajatel on tegelikult õnnestunud ka süüdistatava süü ilma igasuguste kahtlusteta koju tuua, teatas PTI.

Sel viisil kogutud tõendid ei ole niivõrd madalad, et väita, et tunnistajatel õnnestus asjaolude ahel kindlaks teha, teatas kohus, teatas PTI.

“Selle puudumisel tekib põhjendatud kahtlus praeguse süüdistatava kaassüüdlases väidetavas kuriteos. Seega tuleb kahtluse eelist laiendada ka süüdistatavale,” teatas kohus, teatas PTI.

(PTI sisenditega)

Read original article here

Leave A Reply